Vyšiel nový metodický pokyn k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, čo je v ňom nové?

Ministerstvo financií SR vydalo 22. januára 2021 nový metodický pokyn k uplatňovaniu superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Nová verzia pokynu vychádza po vyše 2 rokoch a aktualizuje metodické usmernenia. Medzi najdôležitejšie patrí uplatnenie mzdových nákladov do superodpočtu, ktoré boli súčasne podporené aj z príspevkov štátnej pomoci podľa opatrenia 3A a 3B. Ďalej pokyn presnejšie usmerňuje legislatívne novinky platné od 1.1.2020, ako napr. zakladanie projektov výskumu a vývoja vzhľadom na dátum podpisu, alebo koľko rokov je možné prenášať superodpočet do budúcich období. Ďalšie dôležité upresnenie sa týka evidencie a preukazovania výskumno-vývojových nákladov, vo vzťahu s výkazmi prác a organizačných smerníc. Všetko dôležité sa dozviete v tomto článku.

Seminár o superodpočte pre malé a stredné podniky v septembri 2020

V stredu 23. septembra 2020 sa bude konať v Martine seminár o možnosti využitia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Cielený bude na malé a stredné podniky SR so sídlom mimo Bratislavského kraja. Seminár je organizovaný Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu.