Predpoklady úspešnej obhajoby superodpočtu nákladov na výskum a vývoj pri daňovej kontrole

Prvé daňové kontroly na superodpočet evidujeme už aj na Slovensku. Proces obhajoby superodpočtu môže byť náročný a často sa vyskytujú chyby, ktoré spôsobia neuznanie superodpočtu zo strany Finančnej správy SR. Na základe našich bohatých skúseností s daňovými kontrolami zo SR a ČR definujeme 4 najdôležitejšie predpoklady úspešnej obhajoby superodpočtu.

Od roku 2022 sa zavádza superodpočet výdavkov (nákladov) na investície

Čerstvo schválená novela zákona o dani z príjmov prinesie slovenským firmám superodpočet výdavkov (nákladov) na investície do majetku, ktoré spĺňajú definíciu Priemyslu 4.0. Novela bude platná od 1.1.2022 a jej čerpanie bude možné od momentu aktivácie a začatia daňového odpisovania majetku.

Od roku 2022 bude superodpočet na výskum a vývoj iba 100 %

Parlament SR koncom októbra 2021 schválil zníženie základnej sadzby pre superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 200 % na 100 %. Zmena bude platná od 1.1.2022. Doposiaľ sa tento superodpočet tešil veľkej obľube a stal sa užitočným nástrojom pre podporu výskumu a vývoja podnikov všetkých veľkostí. Bude to tak aj naďalej?

Návrat hore