Vstupná konzultácia zadarmo

Oslovte nás

1. Oslovte nás

Požiadajte o prvú konzultáciu k superodpočtu, ktorá bude zadarmo.

Zistite informácie

2. Zistite informácie

Pri nezáväznej konzultácií vyjasníme všetky vaše otázky a požiadavky.

Rozhodnite sa - Predaudit

3. Rozhodnete sa

Je na vás, či sa rozhodnete spracovať agendu superodpočtu sami alebo s našou pomocou. Naše služby vždy prispôsobíme vašim potrebám.

Čo je to predaudit?

Predaudit je bezplatná konzultácia, vďaka ktorej telefonicky zistíte:

  • či máte nárok na superodpočet nákladov na výskum a vývoj;
  • čo musí obsahovať projekt výskumu a vývoja. V prípade záujmu od nás dostanete vzor projektu výskumu a vývoja;
  • či vaše projekty spĺňajú definíciu výskumu a vývoja;
  • ktoré výdavky je možné započítať do superodpočtu R&D;
  • ako správne uplatniť superodpočet v daňovom priznaní.

Bezplatnú vstupnú konzultáciu môžete u nás dohodnúť zaslaním kontaktných údajov cez dotazník alebo nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom e-mailu poradca@superodpocet.sk alebo na čísle +421 948 861 559.

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje (meno a e-mail/telefónne číslo) potrebujeme aby sme Vás kontaktovali a poskytli Vám informácie, či máte nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť tu.

SPINEA - dodávateľa vysoko presných prevodoviek v robotike a automatizácii - logo

„Konštatujeme, že firma SmarTech Solutions SK, s.r.o. úspešne odprezentovala a obhájila oprávnenosť nákladov, pričom správca dane nemal žiadne pripomienky, námietky k tejto problematike. Vzhľadom na túto skúsenosť, ale berúc do úvahy dlhoročnú bezproblémovú spoluprácu, pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať v ďalšom období.“

Ing. Martin Frimer
Chief Financial Officer

Železiarne Podbrezová - logo

„Ďakujeme spoločnosti SmarTech Solutions za spoluprácu a odborné poradenstvo v oblasti uplatňovania super odpočtu pri realizácii projektov výskumu a vývoja v našej spoločnosti.“

Ing. Lenka Sotáková
oddelenie riadenia projektov

ANTIK Telekom - Logo Referencie

„Ceníme si spoluprácu so spoločnosťou SmarTech Solutions SK, s.r.o., ktorá je na vysokej profesionálnej úrovni v oblasti superodpočtu, ako aj v oblasti technológií. Spojenie týchto dvoch sfér dáva silný predpoklad pre kvalitnú prácu. Práve preto je naše partnerstvo dlhoročné. Podporou vývoja produktov a riešení slovenskej firmy dochádza aj k vedomostnému rozvoju ľudského kapitálu oboch strán, ktorý je najvyššou hodnotou.“

Ing. Attila Pósa
Výkonný riaditeľ ANTIK Telecom s.r.o.

Sféra - Grafické informačné systémy

„Profesionalita, skúsenosti, znalosť problematiky a bezproblémová komunikácia. To sú dôvody, pre ktoré viem, že s firmou SmarTech budeme spolupracovať aj v budúcnosti.“

Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA
riaditeľ úseku služieb

„I po niekoľkých rokoch profesionálnej spolupráce sme stále spokojní so službami spoločnosti SmarTech Solutions, SK s.r.o. Ich odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom zvládli popísať technicky náročné projekty a preto nás stále utvrdzujú o našej spolupráci i do budúcna.“

Ing. Michal Kucej
Director Engineering division

Návrat hore