Výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2021

26.1.2023

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2021 ukázal, že aj keď medziročný nárast počtu subjektov bol iba mierny, tak objem odpočítanej dane z príjmu stúpol až o 51,6 %. V roku 2021 sa naplno prejavil vplyv sadzby superodpočtu na úrovni 200 %.

Od roku 2022 sa zavádza superodpočet výdavkov (nákladov) na investície

29.11.2021

Čerstvo schválená novela zákona o dani z príjmov prinesie slovenským firmám superodpočet výdavkov (nákladov) na investície do majetku, ktoré spĺňajú definíciu Priemyslu 4.0. Novela bude platná od 1.1.2022 a jej čerpanie bude možné od momentu aktivácie a začatia daňového odpisovania majetku.

Od roku 2022 bude superodpočet na výskum a vývoj iba 100 %

26.11.2021

Parlament SR koncom októbra 2021 schválil zníženie základnej sadzby pre superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 200 % na 100 %. Zmena bude platná od 1.1.2022. Doposiaľ sa tento superodpočet tešil veľkej obľube a stal sa užitočným nástrojom pre podporu výskumu a vývoja podnikov všetkých veľkostí. Bude to tak aj naďalej?

Priebežné výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2020

16.11.2021

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2020 ukázal, že aj keď medziročný nárast počtu subjektov bol iba mierny, tak objem odpočítanej dane z príjmu stúpol o 33 %.

Vyšiel nový metodický pokyn k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, čo je v ňom nové?

1.2.2021

Ministerstvo financií SR vydalo 22. januára 2021 nový metodický pokyn k uplatňovaniu superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Nová verzia pokynu vychádza po vyše 2 rokoch a aktualizuje metodické usmernenia. Medzi najdôležitejšie patrí uplatnenie mzdových nákladov do superodpočtu, ktoré boli súčasne podporené aj z príspevkov štátnej pomoci podľa opatrenia 3A a 3B. Ďalej pokyn presnejšie usmerňuje legislatívne novinky platné od 1.1.2020, ako napr. zakladanie projektov výskumu a vývoja vzhľadom na dátum podpisu, alebo koľko rokov je možné prenášať superodpočet do budúcich období. Ďalšie dôležité upresnenie sa týka evidencie a preukazovania výskumno-vývojových nákladov, vo vzťahu s výkazmi prác a organizačných smerníc. Všetko dôležité sa dozviete v tomto článku.