Všetky odvetvia


SPINEA - dodávateľa vysoko presných prevodoviek v robotike a automatizácii - logo

Konštatujeme, že firma SmarTech Solutions SK, s.r.o. úspešne odprezentovala a obhájila oprávnenosť nákladov, pričom správca dane nemal žiadne pripomienky, námietky k tejto problematike. Vzhľadom na túto skúsenosť, ale berúc do úvahy dlhoročnú bezproblémovú spoluprácu, pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať v ďalšom období.

Ing. Martin Frimer
Chief Financial Officer


   ANTIK Telekom - Logo Referencie

Ceníme si spoluprácu so spoločnosťou SmarTech Solutions SK, s.r.o., ktorá je na vysokej profesionálnej úrovni v oblasti superodpočtu, ako aj v oblasti technológií.
Spojenie týchto dvoch sfér dáva silný predpoklad pre kvalitnú prácu. Práve preto je naše partnerstvo dlhoročné. Podporou vývoja produktov a riešení slovenskej firmy dochádza aj k vedomostnému rozvoju ľudského kapitálu oboch strán, ktorý je najvyššou hodnotou.

Ing. Attila Pósa
Výkonný riaditeľ ANTIK Telecom s.r.o.


Sféra, a.s. – referencie

Profesionalita, skúsenosti, znalosť problematiky a bezproblémová komunikácia. To sú dôvody, pre ktoré viem, že s firmou SmarTech budeme spolupracovať aj v budúcnosti.

Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA
riaditeľ úseku služieb


Železiarne Podbrezová a.s. – referencie

Ďakujeme spoločnosti SmarTech Solutions za spoluprácu a odborné poradenstvo v oblasti uplatňovania super odpočtu pri realizácii projektov výskumu a vývoja v našej spoločnosti.

Ing. Lenka Sotáková
oddelenie riadenia projektov


   

I po niekoľkých rokoch profesionálnej spolupráce sme stále spokojní so službami spoločnosti SmarTech Solutions, SK s.r.o. Ich odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom zvládli popísať technicky náročné projekty a preto nás stále utvrdzujú o našej spolupráci i do budúcna.

Ing. Michal Kucej
Director Engineering division


ZELSEED spol. s r.o. – referencie

Oceňujeme odbornosť, komunikatívnosť, tok informácií, poradenstvo, ochotu a ústretovosť, výsledné spracovanie údajov.

Viera Vrbovská
účtovníčka


Návrat hore