Využite 100 % superodpočet nákladov
na výskum a vývoj v roku 2023

SPINEA - dodávateľa vysoko presných prevodoviek v robotike a automatizácii - logo

„Konštatujeme, že firma SmarTech Solutions SK, s.r.o. úspešne odprezentovala a obhájila oprávnenosť nákladov, pričom správca dane nemal žiadne pripomienky, námietky k tejto problematike. Vzhľadom na túto skúsenosť, ale berúc do úvahy dlhoročnú bezproblémovú spoluprácu, pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať v ďalšom období.“

Ing. Martin Frimer
Chief Financial Officer

Železiarne Podbrezová - logo

„Ďakujeme spoločnosti SmarTech Solutions za spoluprácu a odborné poradenstvo v oblasti uplatňovania super odpočtu pri realizácii projektov výskumu a vývoja v našej spoločnosti.“

Ing. Lenka Sotáková
oddelenie riadenia projektov

ANTIK Telekom - Logo Referencie

„Ceníme si spoluprácu so spoločnosťou SmarTech Solutions SK, s.r.o., ktorá je na vysokej profesionálnej úrovni v oblasti superodpočtu, ako aj v oblasti technológií. Spojenie týchto dvoch sfér dáva silný predpoklad pre kvalitnú prácu. Práve preto je naše partnerstvo dlhoročné. Podporou vývoja produktov a riešení slovenskej firmy dochádza aj k vedomostnému rozvoju ľudského kapitálu oboch strán, ktorý je najvyššou hodnotou.“

Ing. Attila Pósa
Výkonný riaditeľ ANTIK Telecom s.r.o.

Sféra - Grafické informačné systémy

„Profesionalita, skúsenosti, znalosť problematiky a bezproblémová komunikácia. To sú dôvody, pre ktoré viem, že s firmou SmarTech budeme spolupracovať aj v budúcnosti.“

Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA
riaditeľ úseku služieb

„I po niekoľkých rokoch profesionálnej spolupráce sme stále spokojní so službami spoločnosti SmarTech Solutions, SK s.r.o. Ich odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom zvládli popísať technicky náročné projekty a preto nás stále utvrdzujú o našej spolupráci i do budúcna.“

Ing. Michal Kucej
Director Engineering division

S nami máte istotu

Identifikujeme a obhájime technicky náročné projekty výskumu a vývoja. Garanciu poskytujeme na základe bohatých skúseností s viac ako 700 projektmi zo SR a viac ako 100 daňovými kontrolami z ČR i SR. Metodiku vyjasňujeme priamo s Ministerstvom financií SR.

Vzdelávame a spolupracujeme

Spolupracujeme s odbornou verejnosťou. Školíme na tému daňového superodpočtu na výskum a vývoj po celom území SR.

Iba spôsobilé projekty

V rámci využitia daňového superodpočtu je najťažšie presne určiť všetky spôsobilé činnosti výskumu a vývoja. Staviame na technickej odbornosti našich konzultantov, ktorí majú sami skúsenosti vo výskume a vývoji.

O všetko sa postaráme

Zaistíme celý proces od A do Z. Máme vyvinutú funkčnú metodiku. Realizujeme technický a finančný audit, nastavíme projektovú evidenciu a spracujeme argumentačnú dokumentáciu. Úsporu vám pomôžeme obhájiť pri daňovej kontrole.

Poďme zistiť,
či máte nárok na superodpočet nákladov na výskum a vývoj.

Aha, vy už superodpočet využívate?

Aha, vy už superodpočet na výskum a vývoj využívate?

Potom iste viete, aký je problém s jeho uplatnením:

Náročnosť

Firmy majú väčšinou obmedzené prostriedky a nemôžu si dovoliť zamestnať špecialistu pre túto oblasť. Ku komplexnému auditu je potrebná kombinácia technických a finančných znalostí. Je to značné personálne, časové a nákladové zaťaženie.

Riziko

Celý proces je spojený s rizikom dodržiavania legislatívnych predpisov SR. V zákone nie je všetko presne špecifikované. Môžete mať obavy, či sú splnené dôležité podmienky. Túto záťaž je výhodné prenechať odborníkom.

Neistota

Posúdiť technicky náročné projekty z hľadiska výskumu a vývoja nie je pre firmu jednoduché. Zamestnanci nemajú dostatočný priestor projekty dôkladne vyhodnotiť. Veľa vývojových činností zostane bokom. Firmy tak prichádzajú o financie, ktoré mohli reinvestovať.

Získajte istotu

a nechajte si skontrolovať agendu superodpočtu.

Návrat hore