Ako správne uplatniť superodpočet v daňovom priznaní právnických osôb v roku 2019

Správne uplatnenie superodpočtu do daňového priznania má veľký význam pre právnické osoby (ďalej iba „PO“) z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že niektoré citlivé informácie ako ciele projektu výskumu a vývoja budú zverejnené na portáli Finančnej správy SR, z čoho hrozí vyzradenie podnikového know-how a strata konkurenčnej výhody. Druhý dôvod je riziko nesprávneho vyplnenia údajov k superodpočtu, z čoho hrozí postih z neoprávneného zníženia základu dane. Preto sme pripravili podrobný návod na to, ako nespraviť zbytočnú chybu.

Seminár o superodpočte nákladov na výskum a vývoj od A po Z v marci 2020

Pozývame Vás na seminár na tému Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 4.3.2020 v Bratislave. Obsah seminára bude zameraný na kompletný prierez agendou superodpočtu od A po Z. Prednášať bude Ing. Peter Horniaček z oddelenia dane z príjmov Ministerstva financií SR spolu s poradcom pre daňový superodpočet Ing. Martinom Gondárom zo SmarTech Solutions SK, s.r.o.

A predsa bude superodpočet 200 %

Dňa 11.9. 2019 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento schválený návrh zákona podstatne zlepšuje podmienky uplatňovania superodpočtu, z ktorého sa týmto stáva najatraktívnejší nástroj podpory výskumu a vývoja na Slovensku.