Superodpočet na výskum a vývoj uplatnilo v roku 2018 podstatne viac subjektov

10.1.2020

Zvýšenie superodpočtu na 100 % malo v roku 2018 výrazný vplyv na počet daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj, ako aj na celkovú daňovú úsporu v danom roku.

A predsa bude superodpočet 200 %

17.9.2019

Dňa 11.9. 2019 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento schválený návrh zákona podstatne zlepšuje podmienky uplatňovania superodpočtu, z ktorého sa týmto stáva najatraktívnejší nástroj podpory výskumu a vývoja na Slovensku.

Seminár o superodpočte pre malé a stredné podniky v septembri 2019

8.8.2019

12. septembra 2019 sa bude konať v Košiciach seminár o možnosti využitia superodpočtu cielený na malé a stredné podniky SR.

Seminárov o superodpočte sa spolu zúčastnilo 50 firiem

10.6.2019

Na prelome mája a júna sme opäť cestovali po Slovensku a školili firmy o superodpočte pod názvom seminárov Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019.

Odstránenie bariér pre rozvoj automobilového priemyslu

3.6.2019

Automobilový priemysel v súčasnosti zamestnáva viac ako 130 tis. pracovníkov a priamo aj nepriamo ovplyvňuje tvorbu viac ako 250 tis. pracovných miest. Podmienky podnikania sa postupne zlepšujú, čo súvisí aj s tohtoročným zvýšením superodpočtu na 150 %.