Seminárov o superodpočte sa spolu zúčastnilo 50 firiem

10.6.2019

Na prelome mája a júna sme opäť cestovali po Slovensku a školili firmy o superodpočte pod názvom seminárov Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019.

Odstránenie bariér pre rozvoj automobilového priemyslu

3.6.2019

Automobilový priemysel v súčasnosti zamestnáva viac ako 130 tis. pracovníkov a priamo aj nepriamo ovplyvňuje tvorbu viac ako 250 tis. pracovných miest. Podmienky podnikania sa postupne zlepšujú, čo súvisí aj s tohtoročným zvýšením superodpočtu na 150 %.

Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike

20.5.2019

Zásadná podpora technického a prírodovedného vzdelávania je kľúčovou témou pre zamestnávateľov ako aj pre zamestnávateľské organizácie, ktoré sa zhodli na jednotnom stanovisku. Hlavným cieľom je aby Slovensko ako priemyselná krajina prijalo zásadné zmeny, ktoré do budúcna môžu viesť k úspešnému a konkurencieschopnému rozvoju slovenskej ekonomiky.

Vieme koľko si uplatnili slovenské podniky na superodpočet v roku 2017

13.5.2019

Za zdaňovacie obdobie 2017 si uplatnilo odpočet výdavkov na výskum a vývoj (VaV) 163 firiem, čo tvorí úsporu 8,4 mil. €. Toto je finálna suma podľa zoznamu daňových subjektov Finančnej správy SR.

Dotazník „superodpočtu“ výdavkov na výskum a vývoj

19.4.2019

Slovensko je na prvý pohľad malou krajinou avšak jej obsah tvorí množstvo firiem a podnikov, ktoré vykazujú výskum, vývoj a inovácie. Rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií podporuje aj Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré sa už dlhšiu dobu snaží o vytvorenie čo najlepšieho a najpriaznivejšieho prostredia.