Seminár o superodpočte nákladov na výskum a vývoj od A po Z v septembri 2020

V utorok 29. septembra 2020 sa bude konať v Bratislave seminár o možnosti využitia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Cielený je pre všetky podniky, ktoré akokoľvek inovujú vlastné produkty, procesy alebo služby.

Čo sa na seminári dozviete?

Obsah seminára bude zameraný na kompletný prierez agendou superodpočtu od A po Z. Bude vysvetlený detailný legislatívny rámec superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, kto má na neho nárok, ktoré náklady na výskum a vývoj sú spôsobilé, ako ich zaúčtovať a ako formalizovať projekty výskumu a vývoja v praxi. Ďalej budú objasnené aktuálne legislatívne zmeny, ktoré súvisia s uplatnením superodpočtu ešte v roku 2020. Dozviete sa tiež novinky k metodickým usmerneniam Finančného riaditeľstva SR. Pridanou hodnotou seminára bude prezentácia skúseností z daňových kontrol, ktoré sa vykonávajú v Českej republike.

Prednášať bude Ing. Peter Horniaček z oddelenia dane z príjmov Ministerstva financií SR spolu s poradcom pre daňový superodpočet Ing. Martinom Gondárom zo SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Seminár sa uskutoční 29.9.2020 v Bratislave

Podrobný program spolu s elektronickou prihláškou nájdete tu »

Prihláste sa na seminár o super odpočtu

Návrat hore