Od roku 2022 sa zavádza superodpočet výdavkov (nákladov) na investície

Čerstvo schválená novela zákona o dani z príjmov prinesie slovenským firmám superodpočet výdavkov (nákladov) na investície do majetku, ktoré spĺňajú definíciu Priemyslu 4.0. Novela bude platná od 1.1.2022 a jej čerpanie bude možné od momentu aktivácie a začatia daňového odpisovania majetku.

Od roku 2022 bude superodpočet na výskum a vývoj iba 100 %

Parlament SR koncom októbra 2021 schválil zníženie základnej sadzby pre superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 200 % na 100 %. Zmena bude platná od 1.1.2022. Doposiaľ sa tento superodpočet tešil veľkej obľube a stal sa užitočným nástrojom pre podporu výskumu a vývoja podnikov všetkých veľkostí. Bude to tak aj naďalej?

Vyšiel nový metodický pokyn k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, čo je v ňom nové?

Ministerstvo financií SR vydalo 22. januára 2021 nový metodický pokyn k uplatňovaniu superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Nová verzia pokynu vychádza po vyše 2 rokoch a aktualizuje metodické usmernenia. Medzi najdôležitejšie patrí uplatnenie mzdových nákladov do superodpočtu, ktoré boli súčasne podporené aj z príspevkov štátnej pomoci podľa opatrenia 3A a 3B. Ďalej pokyn presnejšie usmerňuje legislatívne novinky platné od 1.1.2020, ako napr. zakladanie projektov výskumu a vývoja vzhľadom na dátum podpisu, alebo koľko rokov je možné prenášať superodpočet do budúcich období. Ďalšie dôležité upresnenie sa týka evidencie a preukazovania výskumno-vývojových nákladov, vo vzťahu s výkazmi prác a organizačných smerníc. Všetko dôležité sa dozviete v tomto článku.