Výsledky čerpania superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2022 (15.3.2024)

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2022 potvrdil očakávaný medziročný pokles uplatnenej daňovej úspory. V roku 2022 čerpali podniky superodpočet nákladov na výskum a vývoj vo výške takmer 40,0 mil. €, čo predstavuje pokles o 18,6 mil. € oproti roku 2021.

Vyšiel metodický pokyn k superodpočtu nákladov na investície

Finančné riaditeľstvo SR vydalo 4. januára 2024 metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície. Metodický pokyn okrem iného objasňuje, čo sa rozumie pod pojmom investícia na účely uplatnenia odpočtu, čo je investičný plán a opisuje podmienky a spôsob uplatnenia odpočtu na investície.

Čerpanie superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2022 pokleslo (11.12.2023)

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2022 potvrdil očakávaný medziročný pokles uplatnenej daňovej úspory. V roku 2022 čerpali podniky superodpočet nákladov na výskum a vývoj vo výške 38,6 mil. €, čo predstavuje o 20,0 mil. € menej ako v roku 2021.

Vyšiel aktualizovaný metodický pokyn a nové stanoviská FRSR k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj

Finančné riaditeľstvo SR dňa 29.12.2022 aktualizovalo metodický pokyn, ktorý upresňuje pravidlá uplatňovania superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. V priebehu roku 2022 boli tiež uverejnené nové stanoviská Finančnej správy SR, ktoré boli reakciou na často kladené otázky daňovníkov. Zhrnutie metodických noviniek roku 2022 z oblasti superodpočtu na výskum a vývoj sumarizujeme v tomto článku.

Návrat hore