Všetky odvetvia

 


 

—————————————————————————————————————————————————————————

Sféra, a.s. – referencie

————TEXT————

Profesionalita, skúsenosti, znalosť problematiky a bezproblémová komunikácia. To sú dôvody, pre ktoré viem, že s firmou SmarTech budeme spolupracovať aj v budúcnosti.

Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA
riaditeľ úseku služieb

 


 

—————————————————————————————————————————————————————————

Železiarne Podbrezová a.s. – referencie

————TEXT————

Ďakujeme spoločnosti SmarTech Solutions za spoluprácu a odborné poradenstvo v oblasti uplatňovania super odpočtu pri realizácii projektov výskumu a vývoja v našej spoločnosti.

Ing. Lenka Sotáková
oddelenie riadenia projektov

 


 

—————————————————————————————————————————————————————————

Slavia Production Systems a.s. – referencie

————TEXT————

I po niekoľkých rokoch profesionálnej spolupráce sme stále spokojní so službami spoločnosti SmarTech Solutions, SK s.r.o. Ich odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom zvládli popísať technicky náročné projekty a preto nás stále utvrdzujú o našej spolupráci i do budúcna.

Ing. Michal Kucej
Director Engineering division

 


 

—————————————————————————————————————————————————————————

TOMARK , s.r.o. – referencie

————TEXT————

Na základe spracovaných podkladov na superodpočet môžem len doporučiť firmu Smartech Solutions s.r.o. . Hľadali sme firmu , ktorá by rýchlo a kvalitne pripravila dané podklady a zároveň splnila naše požiadavky a identifikovala všetky náklady na výskum a vývoj v našej spoločnosti. Je zrejmé že danej problematike sa firma venuje dlhšiu dobu a na vysokej profesionálnej urovni.

Ing. Peter Čižík
finančný manažer

 


 

—————————————————————————————————————————————————————————

ZELSEED spol. s r.o. – referencie

————TEXT————

Oceňujeme odbornosť, komunikatívnosť, tok informácií, poradenstvo, ochotu a ústretovosť, výsledné spracovanie údajov.

Viera Vrbovská
účtovníčka

 


 

—————————————————————————————————————————————————————————

JUSTUR, spol. s r. o. – referencie

————TEXT————

Ďakujeme odborníkom zo spoločnosti SmarTech za fundované doporučenia pri uplatňovaní super odpočtu z realizovaných projektov výskumu a vývoja.

Ing. Jozef Bublavý
riaditeľ spoločnosti