Strojárstvo a automatizácia

   

I po niekoľkých rokoch profesionálnej spolupráce sme stále spokojní so službami spoločnosti SmarTech Solutions, SK s.r.o. Ich odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom zvládli popísať technicky náročné projekty a preto nás stále utvrdzujú o našej spolupráci i do budúcna.

Ing. Michal Kucej
Director Engineering division


SPINEA - dodávateľa vysoko presných prevodoviek v robotike a automatizácii - logo

Konštatujeme, že firma SmarTech Solutions SK, s.r.o. úspešne odprezentovala a obhájila oprávnenosť nákladov, pričom správca dane nemal žiadne pripomienky, námietky k tejto problematike. Vzhľadom na túto skúsenosť, ale berúc do úvahy dlhoročnú bezproblémovú spoluprácu, pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať v ďalšom období.

Ing. Martin Frimer
Chief Financial Officer


Výhodu této spolupráce jsme si mohli ověřit v letošním roce, kdy došlo ze strany Finančního úřadu k místnímu šetření. Celé šetření proběhlo bez závad, veškeré náklady na výzkum i vývoj nám byly uznány. Další nespornou výhodou bylo i to, že nás při tomto šetření zastupoval zástupce firmy SmarTech.

Ing. Věra Slavíková
ekonomický ředitel