Spracovateľský priemysel a chémia

Železiarne Podbrezová a.s. – referencie

Ďakujeme spoločnosti SmarTech Solutions za spoluprácu a odborné poradenstvo v oblasti uplatňovania super odpočtu pri realizácii projektov výskumu a vývoja v našej spoločnosti.

Ing. Lenka Sotáková
oddelenie riadenia projektov


ZELSEED spol. s r.o. – referencie

Oceňujeme odbornosť, komunikatívnosť, tok informácií, poradenstvo, ochotu a ústretovosť, výsledné spracovanie údajov.

Viera Vrbovská
účtovníčka


Návrat hore