Daňové kontroly

SPINEA - dodávateľa vysoko presných prevodoviek v robotike a automatizácii - logo

Konštatujeme, že firma SmarTech Solutions SK, s.r.o. úspešne odprezentovala a obhájila oprávnenosť nákladov, pričom správca dane nemal žiadne pripomienky, námietky k tejto problematike. Vzhľadom na túto skúsenosť, ale berúc do úvahy dlhoročnú bezproblémovú spoluprácu, pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať v ďalšom období.

Ing. Martin Frimer
Chief Financial Officer


Výtahy Pardubice a.s. - referencie a skúsenosti

Výhodu této spolupráce jsme si mohli ověřit v letošním roce, kdy došlo ze strany Finančního úřadu k místnímu šetření. Celé šetření proběhlo bez závad, veškeré náklady na výzkum i vývoj nám byly uznány. Další nespornou výhodou bylo i to, že nás při tomto šetření zastupoval zástupce firmy SmarTech.

Ing. Věra Slavíková
ekonomický ředitel

Návrat hore