Seminár o superodpočte nákladov na výskum a vývoj od A po Z v marci 2020

Pozývame Vás na seminár na tému Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 4.3.2020 v Bratislave. Obsah seminára bude zameraný na kompletný prierez agendou superodpočtu od A po Z. Prednášať bude Ing. Peter Horniaček z oddelenia dane z príjmov Ministerstva financií SR spolu s…


Čo sa na seminári dozviete?

Na seminári bude vysvetlený detailný legislatívny rámec superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, kto má na neho nárok, ktoré náklady na výskum a vývoj sú spôsobilé, ako ich zaúčtovať a ako formalizovať projekty výskumu a vývoja v praxi. Ďalej budú objasnené aktuálne legislatívne zmeny, ktoré súvisia s uplatnením superodpočtu ešte v roku 2019 a súčasne aj v roku 2020. Dozviete sa tiež novinky k metodickým usmerneniam Finančného riaditeľstva SR. Pridanou hodnotou seminára bude prezentácia skúseností z daňových kontrol, ktoré sa vykonávajú v Českej republike.

Seminár sa uskutoční 4. 3. 2020 v Bratislave

Podrobný program spolu s elektronickou prihláškou nájdete nájdete tu →

 

Prihláste sa na seminár o super odpočtu