Odstránenie bariér pre rozvoj automobilového priemyslu

3.6.2019

Automobilový priemysel v súčasnosti zamestnáva viac ako 130 tis. pracovníkov a priamo aj nepriamo ovplyvňuje tvorbu viac ako 250 tis. pracovných miest. Podmienky podnikania sa postupne zlepšujú, čo súvisí aj s tohtoročným zvýšením superodpočtu na 150 %.

Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike

20.5.2019

Zásadná podpora technického a prírodovedného vzdelávania je kľúčovou témou pre zamestnávateľov ako aj pre zamestnávateľské organizácie, ktoré sa zhodli na jednotnom stanovisku. Hlavným cieľom je aby Slovensko ako priemyselná krajina prijalo zásadné zmeny, ktoré do budúcna môžu viesť k úspešnému a konkurencieschopnému rozvoju slovenskej ekonomiky.

Vieme koľko si uplatnili slovenské podniky na superodpočet v roku 2017

13.5.2019

Za zdaňovacie obdobie 2017 si uplatnilo odpočet výdavkov na výskum a vývoj (VaV) 163 firiem, čo tvorí úsporu 8,4 mil. €. Toto je finálna suma podľa zoznamu daňových subjektov Finančnej správy SR.

Dotazník „superodpočtu“ výdavkov na výskum a vývoj

19.4.2019

Slovensko je na prvý pohľad malou krajinou avšak jej obsah tvorí množstvo firiem a podnikov, ktoré vykazujú výskum, vývoj a inovácie. Rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií podporuje aj Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré sa už dlhšiu dobu snaží o vytvorenie čo najlepšieho a najpriaznivejšieho prostredia.

Kedy bude superodpočet SUPER?

12.4.2019

Superodpočet je daňová úľava na výskum a vývoj. Znie to lákavo, ale aj tak to vyvoláva na strane podnikateľov skôr rozpaky. Prečo? Administratívna náročnosť, ktorá sa skrýva za superodpočtom odrádza najmä menšie firmy od uplatnenia.