Zatiaľ viac ako 4,4 mil. € uplatnili slovenské podniky na superodpočte v roku 2017 (17.9.2018)

Podľa aktuálneho zoznamu daňových subjektov Finančnej správy SR uplatnilo 159 podnikov odpočet výdavkov na výskum a vývoj (VaV), a to za zdaňovacie obdobie 2017.

Celková uplatnená čiastka bola približne 4,4 mil. €. Podporu najviac čerpali podniky zo strojárstva a automobilového priemyslu, spolu 42 %, teda približne 2,1 mil. €, a za nimi z elektrotechniky a informačných technológií, spolu 30 %, teda 1,3 mil. €.

Priemerná úspora bola len 31,4 tis. € 

Priemerná úspora veľkých podnikov bola iba 82,1 tis. €, stredných 23 tis. €, malých 15,5 tis € a mikropodnikov 4,9 tis €. Celková priemerná úspora bola len 31,4 tis €. Priemyselníci sa zhodujú, že na efektívnu podporu výskumu a vývoja je to naozaj málo. Preto je možné od roku 2018 odpočítať až 100 % spôsobilých nákladov na výskum a vývoj. 

Najväčšie slovenské automobilky ostávajú v tajnosti

Čo sa týka počtu podnikov zapojených do superodpočtu, najviac ich bolo z odvetvia informačných technológií a to 35 podnikov. Pri prehliadke zoznamu daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj za zdaňovacie obdobie 2017 do 30.6.2018 je možné si všimnúť, že tam ešte nefigurujú najväčšie slovenské automobilky.