50 firiem z celého Slovenska diskutovalo na jesenných seminároch o superodpočte

Na jeseň 2018 prebehli semináre o superodpočte v Trenčíne, Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Zúčastnilo sa ich asi 75 riaditeľov, finančných riaditeľov, ekonómov, účtovníkov a ďalších zamestnancov spolu z takmer 50 firiem.

Semináre SmarTech Solutions SK o super odpočtu

Vznikla plodná diskusia, ktorá bola obohatením pre všetkých zúčastnených. Aj pre tých, ktorí už uplatňovali superodpočet, aj pre tých, ktorý sa k tomu chystali. Oba typy účastníkov to doviedlo k hlbšiemu porozumeniu a lepšej orientácii v problematike.
(lektor Ing. Martin Gondár, R&D consultant, CEO SmarTech Solutions SK)

Ešte jeden seminár do konca roku v Bratislave

Mnoho účastníkov sa vyjadrilo k semináru, že bol hodnotný a zrozumiteľný. Ak ste sa nezúčastnili, nič ešte nie je stratené, môžete sa ešte prihlásiť na posledný tohoročný seminár konaný v Bratislave v agentúre SARIO.

Prihláste sa na seminár o super odpočtu

Semináre SmarTech Solutions SK o super odpočtu

Semináre SmarTech Solutions SK o super odpočtu