Sme jedným z hlavných spolupartnerov Slovenskej kooperačnej burzy Bratislava 2018

V utorok, 13. novembra 2018, hotel Bratislava v Bratislave, Slovenská republika. Konzultanti SmarTech Solutions SK, s.r.o., ktorí čerpajú skúsenosti z viac ako 2 000 projektov a 100 kontrol z ČR, budú pripravení diskutovať aktuálne otázky spojené s agendou superodpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Príďte sa poradiť na náš stánok

Príďte sa poradiť o agende superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Zameriame sa na otázky:

  • Ktoré subjekty majú nárok na superodpočet?
  • Na ktoré činnosti je možné uplatniť superodpočet?
  • Ako ohraničiť náklady na prototyp a skúšobnú prevádzku pre účely superodpočtu? 
  • Aké sú skúsenosti s kontrolami z ČR?
  • Ako rozpoznať výskum a vývoj spracovateľských procesov?
  • Ako nastaviť efektívnu a spoľahlivú agendu k superodpočtu?

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 »

Návrat hore