Výška daňovej podpory na výskum a vývoj medziročne narástla o 79% (22.12.2017)

Na portáli FSSR bol 22.12.2017 aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si za v obdobie roku 2016 uplatnili daňový odpočet nákladov na výskum a vývoj.

Pokým v roku 2015 súčet daňovej podpory na výskum a vývoj bol 2 023 825 €, v roku 2016 už 3 626 648 €. S tým súvisí aj medziročný nárast spoločností, ktoré si túto daňovú podporu uplatnili. 

  • V roku 2015 ich bolo 82 a o rok neskôr už 112. Je zjavné, že sa všeobecne zvýšil záujem spoločností o túto formu podpory (Graf: Počet podnikov s daňovou podporou VaV – medziročné porovnanie).
  • Jednoznačne najväčšiu priemernú podpora daňového odpočtu tvoria veľké podniky s 250 a viac zamestnancami. Oproti roku 2015 sa najviac prejavil nárast priemernej daňovej podpory práve týchto veľkých podnikov a to z 45 224 € na 112 248 € (Graf: Priemerná daňová podpora podnikov – medziročné porovnanie podľa počtu zamestnancov).
  • Z grafu vyplýva, že odpočet daní na výskum a vývoj získavajú všetky druhy podnikov v takmer vyrovnanom podiele. (Graf: Počet subjektov s daňovým odpočtom VaV).
  • Hlavné odvetvia, kde si podniky uplatnili daňový odpočet boli strojárstvo (18), informačné technológie (18) a kovovýroba a hutníctvo (10). Tieto 3 odvetvia spolu tvoria až 67% podiel z celkového množstva uplatnených podpôr. (Graf: Výška daňovej podpory na VaV – medziročné porovnanie podľa odvetví).
  • Čo sa týka zastúpenia krajov v prerozdelení celkovej sumy rozpočtu dominuje Bratislavský, ďalej Košický a na treťom mieste Trenčiansky kraj. Na druhej strane jednoznačne najnižší bol poskytnutý v Nitrianskom kraji. (Graf: Daňová podpora VaV – podľa krajov 2016).

Z porovnaní vyplýva silný stúpajúci trend podnikov, ktoré si stále vo väčšej miere uplatňujú odpočet na výskum a vývoj. Ako narastajú investície jednotlivých podnikov na výskum a vývoj, je možné si uplatniť stále väčší odpočet s podporou SR. 

Radi by ste zistili či máte nárok na daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj?

Ponúkame Vám bezplatnú službu tzv. „predaudit“ – zhodnotenie Vašich činností v oblasti technického rozvoja a inovácií. Výsledkom bude zistenie, či máte nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by ste z toho mohli získať a čo je preto potrebné urobiť. Stačí poslať kontaktné údaje na poradca@superodpocet.sk a mi sa Vám ozveme.

Daňová podpora v grafoch 

Návrat hore