Národná rada SR schválila navýšenie superodpočtu pre rok 2018 z 25 % na 100 %

Dňa 7. 12. 2017 prejednala Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3 dobré správy

Z hľadiska superodpočtu sú tieto 3 zásadné novoty:

  1. Základný odpočet – odpočet nákladov (výdavkov) od základu dane zníženého o stratu sa navyšuje z 25 % na 100 % výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
  2. Medziročný nárast – odpočet je možné zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývojov v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období a dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrňovaných.
  3. Licencie na softvér – do odpočítateľných nákladov je možné zahrnúť i licencie na počítačový program (softvér) priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja.

Chcete tomu lepšie porozumieť? Obráťte sa na nás »

Buďte pripravení!

Už uvažujete, ako tieto skvelé zmeny aplikovať u Vás vo firme? Ušetrite sily zozbierané počas vianočných sviatkov a do uplatnenia superodpočtu poďte s nami. Prevedieme Vás bezpečne celým procesom od technického posúdenia, cez kalkulácie až po garanciu obhajob. 

Návrat hore