Vieme koľko si uplatnili slovenské podniky na superodpočet v roku 2017 (18.12.2018)

Za zdaňovacie obdobie 2017 si uplatnilo odpočet výdavkov na výskum a vývoj (VaV) 163 firiem, čo tvorí úsporu 8,4 mil. €. Toto je finálna suma podľa zoznamu daňových subjektov Finančnej správy SR.

Celková uplatnená čiastka bola približne 8,4 mil. €. Pri rozdelení daňovej podpory VaV podľa výšky odpočtu v odvetví má prvenstvo kovovýroba a hutníctvo s úctyhodnou výškou úspory viac ako 4 mil. €. K tejto sume prispela hlavne spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá dosiahla daňovú úsporu 3,8 mil. €.

Je potreba pripomenúť, že v zdaňovacom období 2017 bolo možné dodatočne odpočítať z daňového základu iba 25 % zo spôsobilých nákladov na výskum a vývoj.

Informačné technológie majú najviac zapojených daňových subjektov

Najviac podnikov zapojených do superodpočtu bolo z odvetvia informačných technológií a strojárstva, čo tvorilo spolu 59 podnikov. Celkový zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj za zdaňovacie obdobie 2017 si je možné pozrieť na stránkach Finančnej správy SR. Dáta sú čerpané z poslednej aktualizácie zo dňa 18. 12. 2018.

Superodpočet sa najviac oplatil veľkým podnikom

Síce priemerná úspora veľkých podnikov bola 186,7 tis. €, stredné, malé a mikropodniky dosahovali úsporu ani nie 20 tisíc €. Tieto hodnoty sú stále nízke a aj preto sa superodpočet zvýšil v roku 2018 na 100 %. Prvé verejné údaje o využití superodpočtu za rok 2018 budú k dispozícii až koncom júna tohto roku. V ďalších rokoch sa plánuje zvýšenie superodpočtu na 150 až 200 %.

Najviac si uplatnili superodpočet veľké firmy s počtom zamestnancov viac ako 250. Je zrejmé, že aj za týmto vysokým percentom je spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. z daňovou úsporou 3,8 mil. € z celkových 6,5 mil. €. Pre stredné, malé a mikropodniky sa superodpočet v roku 2017 neoplatil práve pre nízky 25  % odpočet výdavkov (nákladov) na VaV.