Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike

Zásadná podpora technického a prírodovedného vzdelávania je kľúčovou témou pre zamestnávateľov ako aj pre zamestnávateľské organizácie, ktoré sa zhodli na jednotnom stanovisku. Hlavným cieľom je aby Slovensko ako priemyselná krajina prijalo zásadné zmeny, ktoré do budúcna môžu viesť k úspešnému a konkurencieschopnému rozvoju slovenskej ekonomiky.

Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti Výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike – fotka

Vo štvrtok 21. 3. 2019 odovzdali predstavitelia zamestnávateľských organizácií dokument Jednotný postoj  zamestnávateľov v oblasti Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Vzhľadom na neuspokojivý súčasný stav Výskumu-vývoja-inovácií (VVI) v Slovenskej republike je nutné uskutočniť zásadné zmeny týkajúce sa nastavenia funkčného ekosystému Výskumu-vývoja-inovácií, ktorý je postavený na 4 kritériách:

 • Rozvoj ľudských zdrojov: realizácia zásadných reforiem školstva, podpora mladých výskumno-vývojových pracovníkov formou superodpočtu vo výške 250 % mzdových nákladov.
 • Zjednotenie orientácie vedeckých a výskumných aktivít s podnikateľskými snahami: realizovať transformáciu SAV na verejné výskumné inštitúcie, otvoriť SAV externému prostrediu.
 • Dostupnosť kapitálu pre všetky štádia a úrovne výskumu a vývoja: zvýšenie podpory VVI prostredníctvom superodpočtu zo 100 % na 200 %.
 • Vyvážená štátna podpora: realizovať v praxi zavedené predpisy pre rast výskumných a vývojových aktivít.

Jednotný postoj podporili organizácie: 

 • Asociácia priemyselných zväzov,
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
 • Francúzsko-slovenská obchodná komora,
 • IT Asociácia Slovenska,
 • Klub 500,
 • Republiková únia zamestnávateľov,
 • Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.

 

Návrat hore