Seminárov o superodpočte sa spolu zúčastnilo 50 firiem

Na prelome mája a júna sme opäť cestovali po Slovensku a školili firmy o superodpočte pod názvom seminárov Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019.

Semináre sa uskutočnili v mestách Trenčín, Žilina, Prešov, Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a v meste Bratislava sme prednášali spolu s Ing. Petrom Horniačkom z Ministerstva financií SR v spolupráci s organizačným tímom Sféry. 

Seminárov sa spolu zúčastnilo 50 firiem, ktoré sa prostredníctvom nás naučili best-practise postupy pri uplatňovaní a obhajobe superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Taktiež sa firmy naučili kto ma nárok na superodpočet, ktoré projekty a výdavky môžu byť zahrnuté do superodpočtu, ako dokumentovať a preukazovať uplatnené projekty pri finančnej kontrole. 

Zároveň nás teší, že atmosféra na seminároch bola ako profesionálna a náučná tak aj uvoľnená a  zastupitelia firiem sa nebáli pýtať na otázky týkajúce sa uplatnenia superodpočtu.

Návrat hore