Pozrite sa, ktoré firmy si zažiadali o daňový odpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2016 – aktualizácia (19.9.2017)

Dňa 19. 9. 2017 Finančná správa SR aktualizovala zoznam daňovníkov, ktorí si uplatnili daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj („VaV“) za rok 2016. Do zoznamu boli pridané firmy stermínom daňového priznania k 30. 6. 2017.

My sme tento zoznam spracovali do prehľadných grafov, z ktorých sa dozviete, koľko peňazí reálne získali podniky podľa počtu zamestnancov alebo podľa regiónov. Ďalej Vám prinášame porovnanie s predchádzajúcim obdobím 2015:

  • Aktuálne si uplatnilo za obdobie 2016 super odpočet celkovo 110 subjektov, ktoré realizovali 355 projektov výskumu a vývoja. Štát celkovo rozdelil podporu vo výške približne 2,93 mil. €.
  • V medziročnom porovnaní si o odpočet zažiadalo o 29 firiem viac a celkovo dostali od štátu o 1,16 mil. € viac prostriedkov na výskum a vývoj.
  • Rozdelenie daňovej podpory na výskum a vývoj už nebolo jednoznačne iba v prospech strojárskeho priemyslu, pretože sa na ich úroveň dotiahol sektor informačných technológií. Spoločne tieto 2 sektory získali až 59 % z celkovej štátnej podpory.
  • Veľké podniky nad 250 zamestnancov priemerne získali 89 443 €, stredné podniky 23 112 €, malé podniky 10 615 € a mikropodniky iba 3 872 €. Je otázne, či štátna podpora v takejto výške naozaj motivovala slovenské firmy viac investovať do výskumu a vývoja.
  • Aj keď malé a mikropodniky tvoria viac nežpolovicu (60) zo všetkých firiem (110), ktoré si požiadali o super odpočet, z celého balíka išlo na túto skupinu podnikov iba 18 % prostriedkov.
  • Najviac si ukrojili podniky z Bratislavského kraja, celkovo až 43 % z celkovej daňovej podpory výskumu a vývoja.

Dobrou správou je to, že momentálne je už pripravená novela zákona o daní z príjmu, ktorá umožní daňovníkom od obdobia 2018 uplatniť daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj vo výške až 100 % + 100 % z medziročného nárastu nákladov na VaV. Túto novelu už schválila vláda SR a momentálne čaká na schválenie v parlamente SR.

Prehľadne v grafoch

Návrat hore