Zistite, kto už „super odpočet“ uplatnil a ako na to

23.8.2016

Ako postupovať pri uplatnení „super odpočtu“? Kto už „super odpočet“ uplatnil? Servírujeme vám metodický pokyn a zoznam daňových subjektov s uplatneným odpočtom nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj za rok 2015.

Kontrola evidencie výskumu a vývoja pred podaním daňového priznania

23.2.2016

Blíži sa termín daňového priznania, v ktorom si môžu firmy prvýkrát uplatniť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Preto je teraz dôležité preveriť evidenciu spojenú s daňovým zvýhodnením výskumu a vývoja, aby pri prípadnej daňovej kontrole nevznikli žiadne pochybnosti.

Daňová podpora výskumu a vývoja využiteľná plošne už aj na Slovensku

12.1.2016

Slovenské spoločnosti môžu konečne využiť plošnú daňovú podporu výskumu a vývoja (VaV) pomocou super odpočtu nákladov na výskum a vývoj. Firmy tak duplicitne odpíšu časť výdavkov na VaV od základu dane a tým si znížia daňovú povinnosť. Takto môžu firmy šetriť minimálne 5,5 % výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj každý rok.