Viete si poradiť s počítaním medziročného nárastu?

27.11.2018

Od 1.1.2018 platí, že potrebujete mať uplatniteľné náklady na výskum a vývoj nielen v aktuálnom roku, ale také v predchádzajúcich 2 za sebou idúcich rokoch. Z týchto troch období sa potom vypočíta priemerný medziroční nárast nákladov. A to je čiastka, ktorú si môžete pripočítať k vypočítanej čiastke za aktuálny rok.

Sme jedným z hlavných spolupartnerov Slovenskej kooperačnej burzy Bratislava 2018

30.10.2018

V utorok, 13. novembra 2018, hotel Bratislava v Bratislave, Slovenská republika. Konzultanti SmarTech Solutions SK, s.r.o., ktorí čerpajú skúsenosti z viac ako 2 000 projektov a 100 kontrol z ČR, budú pripravení diskutovať aktuálne otázky spojené s agendou superodpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Zatiaľ viac ako 4,4 mil. € uplatnili slovenské podniky na superodpočte v roku 2017

29.10.2018

Podľa aktuálneho zoznamu daňových subjektov Finančnej správy SR uplatnilo 159 podnikov odpočet výdavkov na výskum a vývoj (VaV), a to za zdaňovacie obdobie 2017.

50 firiem z celého Slovenska diskutovalo na jesenných seminároch o superodpočte

18.10.2018

Na jeseň 2018 prebehli semináre o superodpočte v Trenčíne, Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Zúčastnilo sa ich asi 75 riaditeľov, finančných riaditeľov, ekonómov, účtovníkov a ďalších zamestnancov spolu z takmer 50 firiem.

Čerpá štátnu úľavu na daniach vaša konkurencia alebo aj vy?

30.8.2018

V roku 2017 si k 31.3.2018 uplatnilo superodpočet len 93 firiem. Toto nízke číslo čerpania ponúkaných výhod môže mať príčinu v nízkej odpočítateľnej čiastke 25 % z celkových nákladov na výskum a vývoj (VaV) platnej do konca roku 2017. Od 1.1.2018 je však výška odpočítateľných nákladov na výskum a vývoj 100 % nákladov na výskum a vývoj, a to výrazne mení možnú výšku úspor.