Avizované zvýšenie superodpočtu na 150 až 200 %

V najbližšom roku je plánované zvýšenie superodpočtu na 150 % a následne v ďalšom roku posunúť úroveň až na 200 %. Tento návrh prezentoval premiér Peter Pellegrini na nedávnom stretnutí so Zväzom automobilového priemyslu, kedy sa jasne vyjadril k podpore výskumu a vývoja.

Slovenský výrobcovia automobilov majú podľa premiéra jednu zo základných požiadaviek predvídateľnosť ďalšieho vývoja a nákladovú stabilitu. Automobilový priemysel je založený na niekoľko ročných prípravách nových modelov automobilov a potrebujú vedieť, aké budú ich náklady v danom období. Slovensko ku dnešnému dňu vedie svetový rebríček v počte vyrobených áut, kedy na 1000 obyvateľov vyrobí až 198 áut, čo tvorí podiel automobilov v celkovej priemyselnej produkcii 46,8 %.

„Jedným z prvých záverov nášho rokovania je prísľub vlády SR, že nebude prijímať v priebehu roka také opatrenia, ktoré by mali zásadný vplyv na nákladovosť výroby samotných automobilov“, povedal Pellegrini.

Podpora automobiliek bude ešte väčšia, než sa zdá

Ďalšími opatreniami na podporu slovenských automobiliek budú: 

  • spustenie špeciálneho programu na výstavbu nájomných bytov,
  • zvýšenie príspevku na bývanie pre zamestnancov zo vzdialených regiónov zo súčasných 50 eur na dvojnásobok,
  • podpora duálneho vzdelávania.

Všetky opatrenia budú zrealizované „v čo najkratšom možnom termíne“ako povedal premiér Peter Pellegrini. 

Ďalej sa premiér vyjadril o pripravenosti vlády a podpory automobilového priemyslu, v prípade stretnutia sa zo zástupcami automobiliek kedykoľvek, ak by nastala mimoriadna situácia. 

Návrat hore