Čerpá štátnu úľavu na daniach vaša konkurencia alebo aj vy?

V roku 2017 si k 31.3.2018 uplatnilo superodpočet len 93 firiem. Toto nízke číslo čerpania ponúkaných výhod môže mať príčinu v nízkej odpočítateľnej čiastke 25 % z celkových nákladov na výskum a vývoj (VaV) platnej do konca roku 2017. Od 1.1.2018 je však výška odpočítateľných nákladov na výskum a vývoj 100 % nákladov na výskum…

Bližšie informácie o tejto a aj o ďalších novotách o podpore superodpočtu v legislatíve sa môžete dozvedieť na seminári o superodpočte.

Kto sa chopil ponúkanej príležitosti?

Finančná správa SR pravidelne zverejňuje Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj. Lídrami v uplatňovaní superodpočtu sú prepojené sektory elektrotechniky a informačných technológií – 36 podnikov spoločne čerpalo 42 % z celkovo uplatnenej čiastky. Za nimi nasledujú opäť previazané sektory strojársky a automobilový – 16 podnikov si spoločne odčerpalo 39 % z celkovej čiastky.

47 % z celkovej čiastky čerpali veľké firmy

Najviac sa čerpali výhody daňovej úľavy veľké firmy s viac ako 250 zamestnancami. Rozdelili si takmer polovicu (47 %) z celkovej čerpanej čiastky na výskum a vývoj. Stredné podniky s 50-249 zamestnancami uplatnili v priemere veľmi nízky objem daňovej podpory na výskum a vývoj. Tieto nevyužité možnosti za 2017 sa dajú zmeniť a za 2018 štátnu podporu využiť. Menšie firmy, aj vy sa môžete zapojiť do čerpania vo väčšom rozsahu.

Bratislavský kraj víťazí

Z hľadiska krajov víťazí v čerpaní Bratislavský kraj. Ponúka sa také vysvetlenie, že práve tam sú informácie najdostupnejšie. Preto organizujeme série seminárov plošne po celom Slovensku a ponúkame vám možnosť získať potrebné informácie priamo vo vašom regióne.

Prihláste sa na seminár o super odpočtu


Návrat hore