Prednášame

Sféra - Grafické informačné systémy

Od roku 2015 máme za sebou desiatky prednášok a seminárov na tému superodpočtu po celom území SR. Organizujeme odborné semináre, prednášame a školíme o superodpočte nákladov na výskum a vývoj na rôznych úrovniach. 

Pôsobíme ako aktívni odborníci v diskusiách o superodpočte nákladov na výskum a vývoj. Pravidelne prednášame aj na odborných konferenciách, ako napr. Slovenská kooperačná burza v Bratislave, Techsummit v Bratislave, Deň duševného vlastníctva v Banskej Bystrici, Bratislavská konferencia Investície a štátna pomoc na Slovensku 2016.

„Seminár na tému Superodpočet nákladov na výskum a vývoj bol zo strany zúčastnených spoločností hodnotený veľmi pozitívne, pretože téma profesionálne odprezentovaná a rozobratá do podrobností. Lektor, pán Gondár, je človek so skvelým rečníckym prejavom, pričom mu nerobí problém odpovedať na akúkoľvek otázku a uviesť aj názorný príklad z praxe pre lepšie pochopenie problematiky. Za mimoriadny prínos seminárov preto účastníci považujú práve prepojenie teoretických znalostí a zákonov s prípadmi, s ktorými sa lektor stretol v rámci svojej dlhoročnej praxe. Oceňujeme tiež veľmi dobrú interaktivitu medzi lektorom a účastníkmi.“

Petra Hudáková
SARIO

Kontaktujte nás a zistite viacej informácií

Juraj Györög – SmarTech Solutions SK

Juraj Györög
account manager
+421 948 861 559
jgyorog@smartech.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Máte záujem o vstupnú konzultáciu zadarmo? »

Návrat hore