Neustále sa zlepšujeme

Vyvinuli sme vlastný systém auditu na výskum a vývoj (R&D). Vďaka tejto metodike dokážeme efektívne zhodnotiť aj náročné projekty výskumu a vývoja. Vďaka tomu sme získali Cenu Inovace roku 2014 za „Systém auditu pro zhodnocení výzkumu a vývoje českých podniků“ udelenú Asociací inovačního podnikání ČR v Senáte Parlamentu ČR. V spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím v ČR sme školili metodikov finančných úradov a finančných kontrolórov.

Skúsenosti s viac ako 100 daňovými kontrolami z ČR i SR

Našu metodiku zakladáme na skúsenostiach s viac ako 100 daňovými kontrolami z ČR i SR. Okrem toho čerpáme z desiatok súdnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu v ČR, na základe ktorých sa vytýčili zákonné hranice náročných aspektov agendy superodpočtu. Našou misiou je priniesť tieto skúsenosti na Slovensko výskumno-vývojovým firmám, ale aj štátnym orgánom, ktoré sú tvorcovia legislatívy.

Diskutujeme a vyjasňujeme

Pri uplatňovaní superodpočtu v praxi sa dostávame k náročným situáciám, s ktorými legislatíva nemusí počítať. Tieto komplikované prípady konzultujeme priamo s Ministerstvom financií SR a žiadame od nich stanoviská k daným prípadom. Vďaka tomu poskytujeme našim klientom najkvalitnejšie rady a súčasne štátnym orgánom cennú spätnú väzbu z uplatňovania superodpočtu z praxe.

Kontaktujte nás a zistite viacej informácií

Juraj Györög – SmarTech Solutions SK

Juraj Györög
account manager
+421 948 861 559
jgyorog@smartech.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Máte záujem o vstupnú konzultáciu zadarmo? »

Návrat hore