Zistite, kto už „super odpočet“ uplatnil a ako na to

Ako postupovať pri uplatnení „super odpočtu“? Kto už „super odpočet“ uplatnil? Servírujeme vám metodický pokyn a zoznam daňových subjektov s uplatneným odpočtom nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj za rok 2015.

Ako postupovať pri uplatnení „super odpočtu“?

Vzhľadom na množstvo nejasností bol v apríli 2016 vydaný metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Pokyn sa snaží bližšie popísať pravidlá a postupy pre uplatnenie tohto daňového zvýhodnenia. Asi najdôležitejšie usmernenie, ktoré pokyn uvádza, je vymedzenie činností výskumu a vývoja pre účely dodatočného odpočtu. V pokyne ďalej nájdete návod, ako sa zachovať v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať pri uplatňovaní tejto daňovej podpory. Metodický pokyn môžete stiahnuť tu.

Kto už „super odpočet“ uplatnil?

Podľa zákona je Finančná správa SR povinná do 3 mesiacov zverejniť zoznam daňových subjektov, ktoré dodatočný odpočet na výskum a vývoj uplatnili. Zatiaľ je k dispozícii zoznam len tých subjektov, ktoré si tento odpočet uplatnili pri podaní daňového priznania k 31. 3. 2016. Celková daňová úspora týchto „50 pionierov“ sa vyšplhala až na 867 tis. eur. Zoznam si môžete stiahnuť tu.

Potrebujete poradiť so „super odpočtom“?

Zdá sa Vám to komplikované alebo riskantné? Nečudujeme sa Vám. Preto si postup môžete s nami zadarmo prekonzultovať. Najťažšie je rozoznať, ktoré činnosti spĺňajú kritéria výskumu a vývoja. Ak sa vám podarí nadstaviť celú agendu správne, každý rok ušetríte desaťtisíce eur navyše.

Ing. Martin Gondár, konateľ
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Návrat hore