Koľko získali slovenské inovatívne firmy na daňovej podpore výskumu a vývoja v roku 2016

12.7.2017

Dňa 28. 6. 2017 Finančná správa SR zverejnila zoznam daňovníkov, ktorí si ako prví uplatnili daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj („VaV“) za rok 2016, podaním daňového priznania („DP“) termíne k 31. 3. 2017. Priemerná výška štátnej podpory inovatívnych firiem je zatiaľ veľmi nízka. Preto vláda verejne prisľúbila zvýšenie odpočtu na 100 % od 1. 1. 2018. Zatiaľ je zákon o daní z príjmu v pripomienkovom konaní.

Prečítajte si niekoľko najzaujímavejších faktov, ktoré vyplynuli z analýzy prvých zozbieraných údajov za obdobie 2016:

  • Podaním daňového priznania k 31.3.2017 si uplatnilo super odpočet celkovo 81 subjektov, ktoré realizovali 274 projektov výskumu a vývoja. Štát celkovo rozdelil podporu vo výške približne 1,58 mil. €
  • V medziročnom porovnaní v prvom kvartáli podávania daňového priznania si inovatívne firmy zažiadali o 83 % viac daňovej podpory, ako v rovnakom kvartáli minulého roku.
  • Rozdelenie daňovej podpory na výskum a vývoj bolo jednoznačne v prospech strojárskeho priemyslu, ktorý dosiahol až 44 % z celkovej rozdanej podpory. Za ním nasledovali elektrotechnika 18 %, informačné technológie 13 % a automobilový priemysel 10 %.
  • Veľké podniky nad 250 zamestnancov priemerne získali 58 819 €, stredné podniky 18 630 €, malé podniky 11 234 € a mikropodniky iba 4 281 €. Je otázne, do akej miery je podpora výskumu a vývoja rádovo iba v tisíckach eur prínosná pre podporu inovatívnosti slovenských podnikov.
  • Aj keď malé a mikropodniky tvoria viac než polovicu (44) zo všetkých firiem (81), ktoré si požiadali o super odpočet, výška ich daňovej podpory bola z celkového balíka iba 18 %.
  • Najviac si ukrojili podniky z Bratislavského kraja, celkovo až 25 % z celkovej rozdanej podpory.

Vďaka super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môžu slovenské firmy časť nákladov na výskum a vývoj odpočítať ešte raz od základu dane.  

SmarTechSolutions SK, s.r.o | SNP 148, 916 01, Stará Turá

www.smartech.sk | http://www.superodpocet.sk

Tento web používa na personalizáciu a zacielenie reklám, zdieľanie stránok a analýzu návštevnosti súbory cookies (vrátane analytických a sociálnych). Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné, pre fungovanie webu. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.