Séria seminárov v novom roku

Považujeme za povinnosť šíriť naše skúsenosti s uplatňovaním daňového odpočtu na výskum a vývoj. Preto pripravujeme sériu odborných seminárov na túto tému.

AKO UPLATNIŤ DAŇOVÝ ODPOČET NA VÝSKUM A VÝVOJ ČISTO, EFEKTÍVNE A SPOĽAHLIVO

Najbližšie termíny seminárov

  • 26. januára 2017 v Banskej Bystrici
  • 27. januára 2017 v Trenčíne
  • 9. februára 2017 v Bratislave
  • 16. februára 2017 v Prešove

Čo sa dozviete na seminári

  • Kto má nárok na „super“ odpočet? Je to práve vaša firma?
  • Ktoré projekty a výdavky môžu byť zahrnuté do „super“odpočtu?
  • Ako dokumentovať a preukazovať uplatnené projekty pri finančnej kontrole?

Pre koho je seminár určený

Tento seminár je zameraný hlavne na firmy, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti realizujú vývoj alebo výskum, či už interný do „šuplíku“ alebo komerčný pre zákazníka. Výskum a vývoj je nevyhnutnou súčasťou množstva odvetví, napr. automobilový, elektrotechnika, chémia a plasty, strojárstvo, potravinársky priemysel, biológia, projektovanie a informačné technológie.

Možnosť odbornej diskusie

Ak máte pochybnosti, či aj Vaše projekty sú uznateľné odpočtu, môžete využiť diskusiu počas seminára a dostať odpovede na Vaše otázky

Návrat hore