Daňová podpora výskumu a vývoja využiteľná plošne už aj na Slovensku

Slovenské spoločnosti môžu konečne využiť plošnú daňovú podporu výskumu a vývoja (VaV) pomocou super odpočtu nákladov na výskum a vývoj. Firmy tak duplicitne odpíšu časť výdavkov na VaV od základu dane a tým si znížia daňovú povinnosť. Takto môžu firmy šetriť minimálne 5,5 % výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj každý rok.

Doteraz bolo možné využiť úľavy na dani pri poskytovaní individuálnych stimulov pre výskum a vývoj. Tie sú prideľované na základe žiadosti na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V roku 2015 túto daňovú podporu na Slovensku získalo iba 13 spoločností. Aby žiadateľ získal stimul pre výskum a vývoj, musel prejsť zložitým a časovo náročným procesom prípravy žiadosti a schvaľovania.

To však neplatí pre super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, ktorý vopred nikto neschvaľuje. Ak realizujete projekt výskumu a vývoja, stačí spočítať jeho uplatniteľné výdavky a uviesť výšku super odpočtu do daňového priznania. Výsledkom bude nižšia daň z príjmu. Kontrolu super odpočtu môže uskutočniť správca dane až po podaní daňového priznania, najviac však 5 rokov po jeho uplatnení.

Táto nepriama podpora má zmysel hlavne pre stredné a veľké firmy. Pre malé firmy a podnikateľov je super odpočet 25 % výdavkov na VaV príliš nízky. Výška podpory na výskum a vývoj je úmerná výške výdavkov vynaložených na výskum a vývoj. Získanie podpory nemusí byť rentabilné vzhľadom k času venovanému evidencii VaV a vzhľadom k riziku z negatívneho výsledku kontroly správcom dane.

Ing. Martin Gondár, konateľ
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

 

Návrat hore