Koľko získali slovenské inovatívne firmy na daňovej podpore výskumu a vývoja v roku 2016 (28.6.2017)

Dňa 28. 6. 2017 Finančná správa SR zverejnila zoznam daňovníkov, ktorí si ako prví uplatnili daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj („VaV“) za rok 2016, podaním daňového priznania („DP“) termíne k 31. 3. 2017. Priemerná výška štátnej podpory inovatívnych firiem je zatiaľ veľmi nízka. Preto vláda verejne prisľúbila zvýšenie odpočtu na 100 % od 1. 1. 2018. Zatiaľ je zákon o daní z príjmu v pripomienkovom konaní.

Séria seminárov v novom roku

Považujeme za povinnosť šíriť naše skúsenosti s uplatňovaním daňového odpočtu na výskum a vývoj. Preto pripravujeme sériu odborných seminárov na túto tému.

Hľadáme posily do SmarTechu

Radi by sme informovali o možnosti pracovných príležitostí v SmarTechu. Hľadáme nových kolegov do našej pohodovej partie.

Zistite, kto už „super odpočet“ uplatnil a ako na to

Ako postupovať pri uplatnení „super odpočtu“? Kto už „super odpočet“ uplatnil? Servírujeme vám metodický pokyn a zoznam daňových subjektov s uplatneným odpočtom nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj za rok 2015.

Kontrola evidencie výskumu a vývoja pred podaním daňového priznania

Blíži sa termín daňového priznania, v ktorom si môžu firmy prvýkrát uplatniť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Preto je teraz dôležité preveriť evidenciu spojenú s daňovým zvýhodnením výskumu a vývoja, aby pri prípadnej daňovej kontrole nevznikli žiadne pochybnosti.