Strojárstvo

Slavia Production Systems a.s. – referencie

————TEXT————

I po niekoľkých rokoch profesionálnej spolupráce sme stále spokojní so službami spoločnosti SmarTech Solutions, SK s.r.o. Ich odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom zvládli popísať technicky náročné projekty a preto nás stále utvrdzujú o našej spolupráci i do budúcna.

Ing. Michal Kucej
Director Engineering division

 


 

TOMARK , s.r.o. – referencie

————TEXT————

Na základe spracovaných podkladov na superodpočet môžem len doporučiť firmu Smartech Solutions s.r.o. . Hľadali sme firmu , ktorá by rýchlo a kvalitne pripravila dané podklady a zároveň splnila naše požiadavky a identifikovala všetky náklady na výskum a vývoj v našej spoločnosti. Je zrejmé že danej problematike sa firma venuje dlhšiu dobu a na vysokej profesionálnej urovni.

Ing. Peter Čižík
finančný manažer