Prednášame

SOPK RPIC Prešov BIC BA Sféra

Spolupracujeme s odbornou verejnosťou. Spoločne s SOPK, RPIC Prešov, BIC Bratislava a SFÉRA, a.s. organizujeme odborné semináre, prednášame o super odpočte a školíme na tému daňového odpočtu nákladov na výskum a vývoj po celom území SR.

„Celý seminár „Ako si uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj“ bol vedený optimálne a profesionálne, téma bola prednesená zrozumiteľne a logicky. Prínosom pre zúčastnených boli praktické ukážky z jednotlivých častí seminára a ich následný rozbor. Oceňujeme profesionálny prístup lektora so záujmom sústredeným na účastníkov školenia.“

Mgr. Milan Kačurik
finančný riaditeľ
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Prihláste sa na seminár o super odpočtu