Priebežné výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2020

16.11.2021

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2020 ukázal, že aj keď medziročný nárast počtu subjektov bol iba mierny, tak objem odpočítanej dane z príjmu stúpol o 33 %.

Vyšiel nový metodický pokyn k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, čo je v ňom nové?

1.2.2021

Ministerstvo financií SR vydalo 22. januára 2021 nový metodický pokyn k uplatňovaniu superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Nová verzia pokynu vychádza po vyše 2 rokoch a aktualizuje metodické usmernenia. Medzi najdôležitejšie patrí uplatnenie mzdových nákladov do superodpočtu, ktoré boli súčasne podporené aj z príspevkov štátnej pomoci podľa opatrenia 3A a 3B. Ďalej pokyn presnejšie usmerňuje legislatívne novinky platné od 1.1.2020, ako napr. zakladanie projektov výskumu a vývoja vzhľadom na dátum podpisu, alebo koľko rokov je možné prenášať superodpočet do budúcich období. Ďalšie dôležité upresnenie sa týka evidencie a preukazovania výskumno-vývojových nákladov, vo vzťahu s výkazmi prác a organizačných smerníc. Všetko dôležité sa dozviete v tomto článku.

Ako ovplyvní novela Zákona o dani z príjmov uplatnenie superodpočtu v najbližšom daňovom priznaní

27.1.2021

V tomto článku sa dozviete o vplyve posledných legislatívnych úprav spojených s poskytnutím príspevkov prvej pomoci podľa opatrenia 3B a ich vplyv na uplatňovanie superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (ďalej iba „Superodpočet“).

Priebežné výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2019

5.10.2020

Podľa priebežne zverejňovaného zoznamu subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 nedochádza k výraznému zvýšeniu počtu subjektov, ani k zvýšeniu celkového objemu odpočítanej dane z príjmu.

Seminár o superodpočte nákladov na výskum a vývoj od A po Z v septembri 2020

4.9.2020

V utorok 29. septembra 2020 sa bude konať v Bratislave seminár o možnosti využitia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Cielený je pre všetky podniky, ktoré akokoľvek inovujú vlastné produkty, procesy alebo služby.