Ako ovplyvní novela Zákona o dani z príjmov uplatnenie superodpočtu v najbližšom daňovom priznaní

27.1.2021

V tomto článku sa dozviete o vplyve posledných legislatívnych úprav spojených s poskytnutím príspevkov prvej pomoci podľa opatrenia 3B a ich vplyv na uplatňovanie superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (ďalej iba „Superodpočet“).

Priebežné výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2019

5.10.2020

Podľa priebežne zverejňovaného zoznamu subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 nedochádza k výraznému zvýšeniu počtu subjektov, ani k zvýšeniu celkového objemu odpočítanej dane z príjmu.

Seminár o superodpočte nákladov na výskum a vývoj od A po Z v septembri 2020

4.9.2020

V utorok 29. septembra 2020 sa bude konať v Bratislave seminár o možnosti využitia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Cielený je pre všetky podniky, ktoré akokoľvek inovujú vlastné produkty, procesy alebo služby.

Seminár o superodpočte pre malé a stredné podniky v septembri 2020

2.9.2020

V stredu 23. septembra 2020 sa bude konať v Martine seminár o možnosti využitia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Cielený bude na malé a stredné podniky SR so sídlom mimo Bratislavského kraja. Seminár je organizovaný Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu.

Ako správne uplatniť superodpočet v daňovom priznaní právnických osôb v roku 2019

24.3.2020

Správne uplatnenie superodpočtu do daňového priznania má veľký význam pre právnické osoby (ďalej iba „PO“) z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že niektoré citlivé informácie ako ciele projektu výskumu a vývoja budú zverejnené na portáli Finančnej správy SR, z čoho hrozí vyzradenie podnikového know-how a strata konkurenčnej výhody. Druhý dôvod je riziko nesprávneho vyplnenia údajov k superodpočtu, z čoho hrozí postih z neoprávneného zníženia základu dane. Preto sme pripravili podrobný návod na to, ako nespraviť zbytočnú chybu.