Kovovýroba a hutníctvo

Železiarne Podbrezová a.s. – referencie

————TEXT————

Ďakujeme spoločnosti SmarTech Solutions za spoluprácu a odborné poradenstvo v oblasti uplatňovania super odpočtu pri realizácii projektov výskumu a vývoja v našej spoločnosti.

Ing. Lenka Sotáková
oddelenie riadenia projektov