Dokumenty na stiahnutie


Osvedčenia o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja na stiahnutie v PDFOsvedčenia o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja

Aktuálny zoznam organizácií, ktorým boli vydané osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Zdroj: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie, www.vedatechnika.sk


Zoznam daňových subjektov uplatňujúcich tzv. super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj Zoznam daňových subjektov uplatňujúcich tzv. super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Aktuálny zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


Finančné riaditeľstvo SR – metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 16. 4. 2016 na stiahnutie v PDF Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (vydaný 10. 10. 2018).

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) na stiahnutie v PDFAktuálny zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Daňová podpora výskumu a vývoja je možná na základe ustanovenia § 30c, Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.slov-lex.sk


Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja na stiahnutie v PDFZákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

Základné definície výskumu a vývoja, definícia projektu výskumu a vývoja. Časová verzia predpisu účinná od 01. 08. 2014.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.slov-lex.sk

 

Frascati manual 2015 [EN] k nahlednutieFrascati manual 2015 [EN]

Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a vývoja. Najnovšie siedma edícia v anglickom jazyku.

Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), www.oecd.org

 

Frascati manual 2002 [SK] na stiahnutie v PDFFrascati manual 2002 [SK]

Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a vývoja. Šiesta edícia v slovenskom jazyku.

Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), www.vedatechnika.sk

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb na stiahnutie v PDFDaňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za obdobie 2018 (platné od 1. 1. 2019).

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Finančné riaditeľstvo SR – informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj k 16.10.2018 na stiahnutie v PDFInformácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj k 16.10.2018

Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 (vydaná 16. 10. 2018).

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Finančné riaditeľstvo SR – FAQ k odpočtu nákladov na výskum a vývojFAQ k odpočtu nákladov na výskum a vývoj

Časté otázky k odpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Finančné riaditeľstvo SR – stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 1 Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 1

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj v podobe otázok a odpovedí.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Finančné riaditeľstvo SR – stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 2 Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 2

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj v podobe otázok a odpovedí.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 
Tento web používa na personalizáciu a zacielenie reklám, zdieľanie stránok a analýzu návštevnosti súbory cookies (vrátane analytických a sociálnych). Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné, pre fungovanie webu. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.