Dokumenty na stiahnutie

Zoznam daňových subjektov uplatňujúcich tzv. super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývojAktuálny zoznam daňových subjektov uplatňujúcich tzv. superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Aktuálny zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili superodpočet výdavkov na výskum a vývoj v poslednom období.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


Zoznam daňových subjektov uplatňujúcich tzv. super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývojZoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj v obdobiach 2015, 2016 a 2017

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj v obdobiach 2015, 2016 a 2017.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


Osvedčenia o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja na stiahnutie v PDFAktuálny zoznam organizácií s osvedčením o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja

Aktuálny zoznam organizácií, ktorým boli vydané osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Zdroj: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie, www.vedatechnika.sk

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb na stiahnutie v PDFDaňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za obdobie 2020.

Platnosť od 1.1.2021.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 
 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb na stiahnutie v PDFPoučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31.12.2019.

Platnosť od 1.1.2020.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Otvor Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovZákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - § 30c Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Daňové zvýhodnenie uperodpočtu nákladov na výskum a vývoj je možné na základe ustanovenia § 30c, Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov neskorších predpisov.

Účinnosť predpisu: 1.1.2021.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.slov-lex.sk
 

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 o postupoch účtovania

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Účinnosť predpisu: 1.1.2019.

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, https://www.mfsr.sk/


Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja na stiahnutie v PDFZákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

Základné definície výskumu a vývoja pod § 2, Zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť predpisu: 25.4.2020.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.slov-lex.sk


Finančné riaditeľstvo SR – metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 16. 4. 2016 na stiahnutie v PDF Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Metodický pokyn k super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť predpisu: 10.10.2018.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


Finančné riaditeľstvo SR – informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj k 16.10.2018 na stiahnutie v PDFAktuálna informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Aktuálna informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.decembri 2020

Vydanie k 4.1.2021.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Finančné riaditeľstvo SR – FAQ k odpočtu nákladov na výskum a vývojFAQ k odpočtu nákladov na výskum a vývoj

Časté otázky k odpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Finančné riaditeľstvo SR – stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 1 Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 1

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj v podobe otázok a odpovedí.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 


Finančné riaditeľstvo SR – stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 2 Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 2

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj v podobe otázok a odpovedí.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 

Frascati manual 2015 [EN] k nahlednutieFrascati manual 2015 [EN]

Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a vývoja. Najnovšie siedma edícia v anglickom jazyku.

Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), www.oecd.org

 

Frascati manual 2002 [SK] na stiahnutie v PDFFrascati manual 2002 [SK]

Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a vývoja. Šiesta edícia v slovenskom jazyku.

Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), www.vedatechnika.sk
Tento web používa na personalizáciu a zacielenie reklám, zdieľanie stránok a analýzu návštevnosti súbory cookies (vrátane analytických a sociálnych). Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné, pre fungovanie webu. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.